Shortlink

Naturläkemedel

Naturläkemedel

Vill du köpa naturläkemedel? Klicka här!

Naturläkemedel är enkelt uttryckt ett läkemedel för enklare besvär som inte kräver behandling av läkare. Gemensamt för naturläkemedel är att dess verksamma beståndsdel härstammar från naturen, oftast växtbaserat men även från djurriket. Beståndsdelarna får heller inte vara för bearbetade. Naturläkemedel är receptfria och skall alltså användas som egenvård. Innan naturläkemedel bbnlev den vedertagna benämningen hette kallas dessa läkemedel naturmedel. Ändringen gjordes som en del av EU-anpassning 1993 och i samband med det ökade man också kraven på naturläkemedel. Nu finns det exempelvis tillverkningskrav där man måste dokumentera processen, utrustning, lokaler och mycket mer. Detta för att bibehålla en jämn kvalité på naturläkemedlen. Naturläkemedel är idag mer eller mindre lika reglerat som vanliga läkemedel. Se även Aloe Vera för mer info kring dessa produkter

De vanligaste naturläkemedlen

De vanligaste områdena som det finns naturläkemedel inom är fökylningssymtom, trötthet, oro och ångest, lindring av smärta. Nedan har vi listat några av de mest populära och bästa naturläkemedel som finns på marknaden just nu.

Esberitox: Är ett naturläkemedel som är till för att lindra förkylningssymtom. Man startar behandlingen så fort man känner av de första symptomen.
Läs mer och Köp här!

Kan Jang: Är ett välkänt naturläkemedel som ökar kroppens motståndskraft vid förkylningar. Kan Jang är förmodligen det allra mest köpta naturläkemedlet mot förkylning i Sverige och kom hit under 70-talet.
Läs mer och Köp här!

Helaflex: Är ett naturläkemedel som används för att lindra smärta och stelhet vid artros.
Läs mer och Köp här!

Samarin: Är ett populärt naturläkemedel som används mot halsbränna och sura uppstötningar.
Läs mer och Köp här!

Arctic Root, Rosenrot: Är ett växtbaserat naturläkemedel som används mot trötthet och svaghet.
Läs mer och Köp här!

Johannesörtte: Är ett naturläkemedel som används mot oro och nedstämdhet. Johannesört finns naturligt i mittre delen av Sverige på exempelvis ängar. Det finns omfattande studier som visar att johannesört fungerar.
Läs mer och Köp här!

Ginsana: Ett omtyckt naturläkemedel som skall minska trötthet och öka prestationen hos de som använder det. Ginsana innehåller ett extrakt från ginsengrot.
Läs mer och Köp här!

Ginseng är ett gammalt naturläkemedel som skall ha en uppiggande och prestationshöjande effekt. Ginseng kommer ursprungligen från Kina där det använts i 7000 år som naturläkemedel.
Läs mer och Köp här!

Echinaforce: Är ett växtbaserat naturläkemedel som används för att lindra symptom vid förkylningar.
Läs mer och Köp här!

Naturläkemedel nu indelade i följande produktkategorier. Naturläkemedel (NLM)Traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL)Växtbaserade läkemedel (VBL). Allihopa är juridiskt att betrakta som läkemedel.Ansvarigt tillsynsorgan är Läkemedelsinspektionen. 2006 gjorde en EU-anpassning vilket bland annat innebär att de växtbaserade läkemedlen innefattas av samma regler som vanliga läkemedel.För att se vilka naturläkemedel som är godkända av läkemedelsverket så klicka här Naturläkemedel. Alla tillverkare av godkända naturläkemedel måste rapportera eventuella bieffekter till Läkemedelsverket. Naturläkemedel skall även finnas med i FASS som kan beskrivas som en katalog över svenska läkemedel.
Naturläkemedel har blivit allt mer accepterat med tiden och ett antal olika preparat säljs idag via apoteket,  förr var försäljningen begränsad till specialbutiker. Läkare kan också välja att skriva ut godkända naturläkemedel till patienter. Denna typ av läkemedel är befriade från moms.

Fördelar med naturläkemedel

Det finns några stora fördelar med naturläkemedel:
1) De är receptfria och man får alltså lätt tillgång till naturläkemedel.
2) Naturläkemedel har ofta en så kallad mjuk effekt.
3) Det är dokumenterat mycket mindre bieffekter jämfört med vanliga läkemedel.
Naturläkemedel har generellt sett en effekt hos den som tar läkemedlet som är ganska långsamt insättande vilket innebär att det tar längre tid för naturläkemedlet att verka jämfört med normala icke naturläkemedel. Normalt skall Naturläkemedel inte användas av personer under 12 år, det finns också begränsningar för gravida och de som ammar.

Naturläkemedel

Hjälper naturläkemedel?

För att ett naturläkemedel skall godkännas så måste tillverkaren kunna dokumentera och påvisa att positiva effekter uppnåtts genom intag av naturläkemedlet. Många belackare hävdar att de positiva effekter som uppnås sker genom den så kallade placebo-effekten. Placebo kan man enkelt beskriva som att kroppen svarar bättre på ett visst läkemedel genom att personen i fråga tror tillräckligt mycket på att naturläkemedel kommer att hjälpa dom. Dock är det så att många naturläkemedel faktiskt har en positiv effekt då de inte annars ens hade fått säljas. Se ovan för produkter som vi anser vara de allra bästa inom naturläkemedel.

Är naturläkemedel och kosttillskott samma sak?

En ganska vanlig missuppfattning är att man blandar ihop läkemedel och kosttillskott. Det är inte alls samma sak då det är Läkemedelsverket som hanterar naturläkemedel medan kosttillskotten hanteras av Livsmedelsverket då de klassas som livsmedel. Kosttillskott är precis som namnet antyder till för att komplettera den ordinarie kosten, alltså kosttillskotten har en verkan näringsmässigt. Kosttillskott brukar man ta endast om man fått för lite av något ämne i kroppen. Lagstiftningen för kosttillskott ansvarar livsmedelsverket för. De går däremot som sagt under Läkemedelsverket och det finns krav för kvalitet, resultat, tillverkning mm, som beskrivits innan om naturläkemedel.